Shortlist Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021 bekend!

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) heeft de shortlist van de Verkiezing ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021’ bekend gemaakt. De voorselectie commissie heeft het totaal van 42 toonaangevende overheidsinnovaties teruggebracht naar een top tien. Deze top tien mag zichzelf op 17 september pitchen aan de jury tijdens de Dragons’ Den.

De tien innovaties op de shortlist zijn:

 • City Deal Zicht op Ondermijning
 • CoronaMelder-app
 • Energie opwekken bij vervanging van oevers en kades
 • Het Huishoudboekje
 • Maatschappelijke Diensttijd
 • PIT-aanpak
 • Regio Deals
 • Robots bij het SSC DJI
 • Wijkhopper
 • XTC, daar zit een luchtje aan

Na overleg van de jury tijdens de Dragons’ Den worden de drie finalisten bekend gemaakt. Op 18 november wordt één van de finalisten tijdens de Overheidsawards in de Ridderzaal, gekroond tot ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021’.

Over de Verkiezing

Vanaf 2021 organiseert de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Deze verkiezing zal jaarlijks afgewisseld worden met de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. 

In samenwerking met verschillende partners wordt tijdens de ‘Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar’ gezocht naar de meest toonaangevende innovaties binnen alle lagen van de overheid. De verkiezing heeft tot doel kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers.

Partners 

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlands Bestuur, Ordina en Publiek Denken.

Jury

Bij de jurysamenstelling is in acht genomen dat verschillende bestuurslagen binnen de overheid en het bedrijfsleven goed vertegenwoordigd zijn. De jury bestaat uit de volgende leden:

 • Jan van Zanen (juryvoorzitter), voorzitter VNG en burgemeester van de gemeente Den Haag;
 • Ger Baron, Chief Technology Officer, Gemeente Amsterdam;
 • Renée Bergkamp, provinciesecretaris, Provincie Noord-Holland;
 • Dieuwke Boersma, Chief Technology Officer, ESDEC;
 • Albert-Jan Kruiter, directeur en oprichter van het Instituut Publieke Waarden;
 • Loes Mulder, secretaris-generaal, Ministerie SZW;
 • Mirko Noordegraaf, vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en organisatie (REBO) Universiteit Utrecht & Voorzitter VB, USBO;
 • Paulien Pistor, interim directeur strategie en transitie bij Waternet Amsterdam;
 • Piet Sennema, secretaris-directeur, Waterschap Aa en Maas;
 • Rosanne Stotijn, Chief Change Officer, Sociale Verzekeringsbank;
 • Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam.

Kijk voor meer informatie ook op: www.overheidsawards.nl

Contact

 • info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Scroll naar top