Centrumvisie Jubbega vastgesteld

‘Fan ùs, troch ùs en foar ùs’

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de centrumvisie Jubbega vastgesteld. Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag en Ondernemersvereniging HNI hebben samen met de gemeente en bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers een plan gemaakt voor het centrum. Zo blijft Jubbega een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten en te bezoeken: nu en in de toekomst. De gemeenteraad besluit in september over de centrumvisie.

Wethouder Jelle Zoetendal: “De betrokkenheid tijdens het proces was groot. En dat is voor ons als gemeente fantastisch, want bewoners en ondernemers van Jubbega kennen het dorp als geen ander en weten het beste wat Jubbega nodig heeft. Met elkaar zijn de belangrijkste onderdelen samengebracht tot één geheel. We spreken nu dus letterlijk van een plan door en voor Jubbega”.

Keuzes gemaakt door het dorp

Met het dorp zijn keuzes gemaakt in de prioritering, omdat er op dit moment onvoldoende geld beschikbaar is om alle onderdelen uit de centrumvisie in één keer uit te voeren. Zo worden de wegen in het centrumgebied aangepakt en de waterbeleving vergroot door het verfraaien van de Compagnonsvaart. Ook is er geld voor het realiseren van duidelijke entrees en het opknappen van de brug op de P.W. Janssenweg. Daarnaast ontstaat er ruimte om elkaar te ontmoeten op de terrassen bij de overkluizing en op diverse zitplekjes in het centrum. Tot slot wordt de overkluizing, het hart van het centrum, aangepakt. De overkluizing vormt de verbinding met duidelijke zichtlijnen van en naar de Kompenije. Hiermee wordt het centrum meer één geheel en doet de Kompenije daar goed in mee. De overige investeringen zijn uitgesteld in afwachting van aanvullende financiële middelen op lange termijn (periode na 2026).

Financiering

Voor de uitvoering is geld beschikbaar gesteld. Vanuit het Fonds Vitale Kernen is ruim € 2 miljoen beschikbaar.Vanuit reguliere budgetten en de bijdrage vanuit de Regiodeal is nog eens bijna € 1,0 miljoen beschikbaar. In totaal wordt er bijna € 3 miljoen in het centrum van Jubbega geïnvesteerd.

Jubbega klaar voor de toekomst

De gezamenlijke ambitie voor Jubbega is om te komen tot een (economisch) toekomstbestendig en vitaal centrum. Met ruimte voor inwoners én bezoekers om elkaar te ontmoeten in een gastvrije, aantrekkelijke, gezellige én herkenbare omgeving. Dit is vertaald in drie opgaven: Behouden en Versterken, Ontvangen en Ontmoeten en Gastvrij & Gezellig. Om het centrum vitaal te houden, is meer nodig dan alleen een mooie inrichting. De identiteit van de ondernemers en van het centrum als geheel, is steeds belangrijker. Het versterken van het ondernemerschap, de samenwerking en marketing is daarom ook meegenomen in de centrumvisie.

Contact

  • info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Scroll naar top