Projecten


        De regio geeft uitvoering aan de Regio Deal met 25 projecten, verdeeld over de twee pijlers ‘vitale kernen’ en ‘veerkrachtig landschap’ en de daarbij behorende actielijnen. U krijgt meer informatie over een project door op de projectnaam te klikken. 

Projectnummers die niet op de kaartjes worden weergegeven zijn overkoepelende regio brede projecten.

Scroll naar top