De regio

Het landschap vormde onze mienskip en onze mienskip het landschap.

De regio 

Zuidoost Friesland ligt centraal in Noord-Nederland. Er wonen ruim 187.000 mensen. De grond is voor driekwart in gebruik voor landbouw. Dat is veel meer dan in de rest van Friesland en in Nederland. We zijn bij uitstek een plattelandsregio: Zuidoost Friesland heeft veel kleine kernen. Van de in totaal 90 dorpen hebben 68 dorpen minder dan 1.500 inwoners. De stedelijke centra in de regio zijn Drachten en Heerenveen. De drie voor onze begrippen grotere regionale centra zijn Oosterwolde, Wolvega en Gorredijk. Daarnaast kennen we kleinere regionale kernen met een belangrijke (toeristische) positie in Zuidoost Friesland, zoals Akkrum, Appelscha, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Oudega, Noordwolde en Jubbega.

De mienskip

Het landschap vormde onze mienskip en onze mienskip het landschap. We kennen daardoor een rijke cultuurhistorie. De adel woonde hoog en droog op het zand, de veenarbeiders in de natte laaggelegen gebieden. Het ontginnen van het landschap voor turfwinning leidde tot welvaart en bloei in de regio. Het gebruik van andere energiebronnen leidde later tot stilstand en achteruitgang. Hierdoor is de sociaaleconomische problematiek relatief groot. Je ziet het ook terug in de strijdbaarheid van onze inwoners. Ze zijn zelfstandig en eigenwijs, ondernemend, hebben durf, zijn betrokken en hebben een groot saamhorigheidsgevoel.

Uniek landschap

Het landschap in onze regio is gevarieerd en heeft veel kwaliteiten: het parklandschap Oranjewoud, de bossen bij Beetsterzwaag, de zandverstuivingen bij Appelscha en Bakkeveen, de drie beekdalen Koningsdiep, de Tjonger en Linde, de Alde Feanen, de veenpolder Rottige Meente, en de vele Nationale Landschappen. Kenmerkend voor ons landschap is de combinatie van hoog- en laaggelegen gebieden. De hooggelegen zandgronden van het Drents Friese Plateau gaan over naar de laaggelegen veen- en kleigronden en naar de Friese meren bij Akkrum en Drachten. Eenheid in verscheidenheid is wat de regio kenmerkt.


Scroll naar top