Regio Deal Zuidoost Friesland

De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip slaan we de handen ineen om hun dorpen en het landschap nog sterker te maken. Zo blijft dit unieke gebied een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

De Regio Deal Zuidoost Friesland is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk.

De regio

Met zijn vele kleine dorpen is Zuidoost Friesland een plattelandsregio met een grote verscheidenheid. Wij zijn ‘het andere Friesland’. Wat de regio bindt zijn de rijke cultuurhistorie, het landschap en onze inwoners. Het landschap en de mienskip zijn hierin onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben een gedeelde historie van turfwinning, sociale ontwikkeling en eigenzinnigheid. Het gevarieerde landschap heeft veel kwaliteiten: bossen, coulissen, zand- verstuivingen, beekdalen en veenweide, waarvan veel in Nationale Landschappen. De regio scoort hoog op brede welvaart vanwege de betrokken mienskip en het landschap. Er zijn echter ook uitdagingen, zoals de demografische ontwikkelingen en klimaatopgaven. Daarom voeren we deze Regio Deal uit.

Scroll naar top