Veerkrachtig Landschap

Veerkrachtig landschap

Dit filmpje is de tweede film waarin aan de hand van een aantal projecten de Regio Deal wordt uitgelegd. Samen werken de gemeenten in Zuidoost Friesland, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, het Rijk én de mienskip aan sterke en vitale dorpen in een veerkrachtig landschap!

In deze film richten we ons op twee pijlers, namelijk Vitale kernen en een Veerkrachtig landschap en de twee verbindende thema’s: duurzaamheid en recreatie en toerisme.

Contact

  • info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Scroll naar top