Leeuwarder Courant: Een deal met ‘Het Wilde Oosten’

Tekst Jose Hulsing – De Zuidoosthoek sloot een deal met het rijk waardoor er de komende jaren 30 miljoen euro beschikbaar is voor ‘vitale dorpen’ en een ‘veerkrachtig landschap’. Over een regio met een herontdekt gedeeld verleden.

Een deal met ‘Het Wilde Oosten’: streek met veerkracht, vitale dorpen en een landschappelijke samenhang

Wie de ware schoonheid van de Zuidoosthoek wil zien, moet z’n perspectief veranderen. ,,Het is een schitterend gebied, maar niet als je het van noord naar zuid of andersom bekijkt. Vanuit Zwolle of Leeuwarden rij je er even vlug doorheen. Zo, dit was Zuidoost-Friesland. Maar ga je van oost naar west dan zie je dat het landschap met mensenhanden is gemaakt.’’

Aan het woord is Ellen van Selm, trotse burgemeester van Opsterland. Samen met vier kenners van de regio – Ingrid van de Vegte van het Fries Sociaal Planbureau, Pieter de Kroon van de coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), Ittsje Wolthers van museum It Damshûs en Fokko Bosker van de stichting beekdallandschap Koningsdiep/De Nije Boarn – sprak ze tijdens het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima al over dat wat de gemeenten in de Zuidoosthoek bindt: het landschap, de geschiedenis, de mensen.

Sinds jaren werken Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland en Weststellingwerf (met samen 187.00 inwoners en negentig dorpen) op allerlei terreinen samen. Als buren in hetzelfde hoekje van Friesland. Min of meer tot elkaar veroordeeld en niet per se vanuit het idee dat ze samen een bijzonder gebied vormen en een unieke geschiedenis delen.

Lees het volledige artikel op: https://www.lc.nl/friesland/opsterland/Een-deal-met-Het-Wilde-Oosten-streek-met-veerkracht-vitale-dorpen-en-een-landschappelijke-samenhang-26047397.html

Contact

  • info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Scroll naar top