Koning en Koningin bezoeken regio Zuidoost Friesland

Koning Willem-Alexander bracht samen met Koningin Máxima een bezoek aan 3 in de regio Zuidoost Friesland. Duurzaamheid, landbouw en taal en cultuur stond hierbij centraal. Het Koninklijk Paar bezocht initiatieven van ondernemers en bewoners die de leefbaarheid in de regio vergroten. Ze lieten zich door ‘grutske’ Friezen op boeiende wijze informeren over de Regio Deal Zuidoost Friesland, over wat er leeft en speelt in ‘het andere Friesland’.

Regio Deal geeft stevige impuls aan de regio

In het Biosintrum in de gemeente Ooststellingwerf sprak het Koninklijk Paar over de Regio Deal. Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en woordvoerder namens de regio legde uit dat de Regio Deal een stevige impuls geeft aan Zuidoost Friesland door samen met de mienskip de dorpen en het landschap nog sterker te maken. ‘We zijn er achter gekomen dat als je kijkt van oost naar west, je dan de identiteit en samenhang in de regio ziet. We hechten in onze regio enorm aan het vitaal platteland en daar hebben we met het Koninklijk Paar over gesproken’.

Mooie levende voorbeelden van de Regio Deal

Ittje Wolthers-Meinsma, vrijwilliger van It Damshûs in Nij Beets vertelde over de unieke regio, over het gevoel van ‘trots zijn op je afkomst’ en dat dat alles te maken heeft met turfwinning en armoede die er vroeger was in deze regio. Fokko Bosker, natuurjournalist en schrijver over het Noord-Nederlandse landschap vertelde het Koninklijk Paarover de beekdalen in de regio waaronder het Koningsdiep/Alddjip. Die zijn vooral belangrijk vanwege landschappelijke waarden, recreatie en toerisme en waterberging. Dit is waar de Regio Deal sterk op inzet. En op de mienskip, dat is waar het om draait. Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau liet het Koninklijk Paar weten dat Zuidoost Friesland hoog scoort op brede welvaart, juist door de betrokken mienskip en haar mooie landschap. Pieter de Kroon, voorzitter Wijnjewoude Energie Neutraal bevestigde in dit gesprek deze betrokkenheid. Hij ervaart dit in zijn dorp Wijnjewoude waar de inwoners inzetten op samen energie besparen en opwekken.

‘Grutsk’ op de regio

Naast het rondetafelgesprek over de Regio Deal kreeg het Koninklijk Paar een rondleiding over het Ecomunitypark in Oosterwolde en werden ze bijgepraat over nieuwe plannen en ontwikkelingen voor een duurzame toekomst. Eén van de projecten in de Regio Deal is het opzetten van een regionaal leer- en kenniscentrum bodem in het Biosintrum.

In de middag stond de toekomst van de landbouw en de Fryske taal en cultuur centraal. Het Koninklijk Paar voerde in de gemeente Opsterland gesprekken met jonge agrariërs uit de regio over de toekomst van de landbouw en de uitdagingen waar de nieuwe generatie in deze sector voor staat. In gemeente Smallingerland hebben ze over het Frysk in het onderwijs en in de samenleving gesproken, en hebben ze zich laten informeren over het skûtsjesilen en wat dit betekent voor Zuidoost Friesland. Ook hier komt duidelijk naar voren dat de mensen in deze regio ‘grutsk’ zijn op haar unieke gebied, de geschiedenis, de mienskip en het landschap.

Al met al is de regio zeer blij met het bezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. Hopelijk zijn ze verleid om snel weer eens op bezoek te komen in ‘het andere Friesland’!

Contact

  • info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Scroll naar top