Samenwerken aan een gezonde arbeidsmarkt in Zuidoost Friesland

Door de vergrijzing en ontgroening kunnen veel vacatures niet meer worden ingevuld. Dit geldt voor vele sectoren, o.a. voor de bouw, techniek, het onderwijs en de zorg. Als we kijken naar de zorg, dan lukt het niet meer om dit probleem alleen vanuit de zorg op te lossen. Het vraagt een brede integrale blik en daarmee samenwerking vanuit meerdere sectoren. Vanuit de Regio Deal Zuidoost Friesland zijn bijeenkomsten georganiseerd om samen vanuit welzijn, zorg, onderwijs en arbeidsparticipatie, in gesprek gegaan. Op zoek naar concrete oplossingen en kansen die regionale samenwerking kan brengen.

Tijdens de startbijeenkomst op 21 juni jl. zijn denkrichtingen verzameld voor concrete oplossingen voor het personeelstekort in de zorg in onze regio.

Voor het vervolg zijn partijen uitgenodigd om de denkrichtingen verder uit te werken en plannen te pitchen op de 2e bijeenkomst van 11 oktober jl. Dit resulteerde in een inspirerende bijeenkomst waar drie plannen zijn gepitcht. Aanwezigen hebben deze beoordeeld op: de bijdrage die het plan levert op het personeelsgebrek in de zorg, de haalbaar- en uitvoerbaarheid en de bijdrage aan samenwerking binnen de regio. Aan de hand van de beoordeling van de aanwezigen en juridische mogelijkheden zal de werkgroep ‘werkgelegenheid in de zorg’ bepalen welke plannen verder uitgewerkt zullen worden met behulp van beschikbare middelen uit de Regio Deal Zuidoost Friesland.

De volgende plannen werden gepresenteerd:

Pitch 1:
Ik doe er toe: Arbeidsparticipatie statushouders in de zorg.                                            
ZuidOostZorg wil in samenwerking met Partisan Medical Mercenaries en de gemeente Smallingerland een passend werkleertraject vormgeven met als doel te komen tot duurzame arbeidsparticipatie van statushouders in de zorg.  
Pitch 2:
Meer handen aan het bed’ van Caleidoscoop.
Een mienskipshúskeamer biedt ouderen een ontmoetingsplek waar samen wordt gekookt en gegeten. De thuiszorg biedt zorg op locatie. Zorg kan efficiënter worden ingezet, plus de inzet op welzijn doet de zorgvraag uitstellen dan wel verminderen.
Pitch 3:
Flexibel scholen van (toekomstige) zorgprofessionals
Avans+ biedt zorg opleidingen van MBO tot HBO. Het flexibel opleiden en de afstemming met zorgorganisaties zorgen ervoor dat studenten versneld in de praktijk aan de slag kunnen. De opleiding wordt voorgefinancierd door Avans+ en achteraf door de werkgever betaald. Daarnaast heeft Avans+ ervaring met de inzet van zorgmedewerkers uit Indonesië.

Foto’s: FotoTekst.nl

Scroll naar top