Platform voor goede ideeën uit én voor Gorredijk

Gemeente Opsterland lanceerde onlangs een online participatieplatform: stemvan.opsterland.nl. Inwoners van Gorredijk worden hierop gevraagd ideeën in te dienen welke bijdragen aan Gorredijk. Het project De Gordyk oan set! is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland.

De Gordyk oan set!
Inwoners van Gorredijk kunnen van 17 oktober t/m 11 december 2022 ideeën indienen. Ideeën kunnen bijvoorbeeld gaan over de fysieke inrichting van Gorredijk of het organiseren van een activiteit voor jong en oud.

Van 12 december 2022 t/m 8 januari 2023 kunnen dorpsgenoten hun favoriet(en) kiezen.
De meest favoriete ideeën worden vervolgens door de gemeente Opsterland getoetst aan de spelregels en op haalbaarheid. De haalbare plannen komen terug op het platform voor een stemronde. De plannen met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage om de plannen uit te voeren.

Ideeën indienen
De Gordyksters met een goed idee kunnen het idee zelf indienen op stemvan.opsterland.nl. In de periode dat ideeën kunnen worden ingediend is er iedere dinsdag van 14.30-16.30 uur iemand aanwezig in de Bibliotheek Gorredijk om vragen te beantwoorden en eventueel te helpen met indienen van het idee.

Wethouder Anko Postma: “Ik kijk uit naar de ideeën van inwoners. Ik ben er zeker van dat zij mooie voorstellen zullen doen die we als gemeente, mede dankzij geld uit de Regio Deal, kunnen omzetten naar concrete resultaten. Samen maken we Gorredijk nog mooier en welvarender. Een dorp om trots op te zijn.”

Meer informatie
In totaal is er een bedrag van € 200.000,- beschikbaar, wat wordt verdeeld over ten minste vier plannen. Meer informatie is te vinden op www.opsterland.nl/stemvanopsterland. Vanaf 17 oktober kunnen de plannen worden ingediend via www.stemvan.opsterland.nl.

Scroll naar top