SA: Water en beleving staan centraal

JUBBEGA PRAAT VERDER OVER VERBETERING CENTRUM

Het centrum van Jubbega kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Daar zijn inwoners, ondernemers en de gemeente Heerenveen het over eens. Samen bouwen ze stap voor stap toe naar een concreet plan. Water en de dorpsgeschiedenis gaan hierin een belangrijke rol spelen.

Keuzes maken

Ideeën over hoe het nu verder moet met het centrum van Jubbega zijn er meer dan voldoende. Tijdens twee eerdere bijeenkomsten gingen de inwoners met elkaar in gesprek over vragen als: waarom is het centrum belangrijk? Wat is nu precies het probleem? En waar liggen de kansen? De bijeenkomsten leverden maar liefst 41 verschillende ideeën op. “Maar niet alle ideeën kunnen worden uitgevoerd”, aldus wethouder Jelle Zoetendal. “Het gaat er nu om dat we keuzes gaan maken. En dat doen we samen met het dorp. Fysieke bijeenkomsten zijn in deze coronatijd lastig. Maar we willen wel verder. Daarom organiseren we nu een digitale bijeenkomst, waarin de Jubbegaasters kunnen meepraten.”

Digitale bijeenkomst

Digitale bijeenkomst 10 november Ter voorbereiding op een concreet uitvoerbaar plan organiseren ondernemersvereniging HNI, Plaatselijk Belang en de gemeente Heerenveen op dinsdag 10 november een online bijeenkomst. Inwoners van Jubbega kunnen dan meepraten over het vervolg. Hoe worden de verschillende eerder genoemde bouwstenen geduid en welke keuzes worden er gemaakt om tot de daadwerkelijke verbetering van het centrum van Jubbega te komen. Belanghebbenden en deskundigen lichten tijdens de bijeenkomst verschillende aspecten toe. Volgers van de bijeenkomst kunnen via de chatfunctie van de site vragen stellen die zo mogelijk ook tijdens de bijeenkomst worden beantwoord. De bijeenkomst start om 19.30 uur (digitale inloop vanaf 19.15 uur) en is te volgen op www.heerenveen.nl/centrumvisiejubbega. Op deze site is alle informatie te vinden. In een video lichten ondernemers, bewoners en de gemeente het proces en de bouwstenen toe.

Bijna drie miljoen euro beschikbaar

Het maken van plannen is vaak eenvoudiger dan de plannen ook daadwerkelijk realiseren. Jubbega heeft echter een groot voordeel: er is al bekend hoeveel geld er beschikbaar is. De gemeente Heerenveen kan 2,85 miljoen euro investeren in het centrum van Jubbega. Dat geld komt deels uit de Regio Deal die de gemeenten in Zuidoost-Fryslân gesloten hebben met het Rijk. Voordat het geld besteed kan worden, moet er eerst een centrumplan komen. De uitkomsten van de discussieavond op 10 november worden meegenomen in de visie. In het eerste kwartaal van 2021 wordt het conceptplan en het bijbehorende investeringsplan opnieuw besproken met het dorp. In het tweede kwartaal is het dan aan de gemeenteraad om het plan aan te nemen, waarna de uitvoering ook kan starten.

Lees het volledige artikel op: www.sa24.nl

Contact

  • info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Scroll naar top