Zorgeconomie

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Met het thema Zorgeconomie willen we inzetten op een leefbare regio, waar onze inwoners prettig kunnen (blijven) wonen en werken. Prettig wonen heeft niet alleen te maken met een goed onderhouden huis, een toegankelijk winkelcentrum of voldoende ontmoetingsplekken. Dit gaat erover wat we als regio kunnen doen om de sociaalmaatschappelijke uitdagingen tegemoet te treden. Als samenwerkingspartners sluiten we binnen Zorgeconomie aan bij de actuele- en regiospecifieke thema’s als ontgroening, (dubbele) vergrijzing en afname van voorzieningen. Door het ontwikkelen van nieuwe concepten en preventieve ondersteuning aan inwoners en met name ouderen, kan gevraagde zorg worden uitgesteld waardoor kosten worden bespaard. Dit willen we bereiken door in te zetten op: werkgelegenheid, gezond & veilig oud worden en positieve gezondheid (in relatie tot de Blue Zone).

We willen met de ‘mienskip’ de ontwikkelkansen voor zorg en welzijn oppakken. Met als doel dat oud en jong elkaar helpen en formele- en informele zorg elkaar versterken. We willen dat onze (oudere) inwoners goed kunnen wonen en de juiste zorg op de juiste plaats en tijd kunnen ontvangen of halen. Om voldoende zorg te kunnen bieden, is voldoende goed geschoold personeel noodzakelijk.

Projecttrekker: Gemeente Ooststellingwerf

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top