Winkelgebied Oosterwolde

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Oosterwolde is één van de sterke regionale kernen binnen Zuidoost. Om die reden werkt Oosterwolde aan een Masterplan Oosterwolde waarin een structurele versterking van het centrum centraal staat. Onderdeel van het centrumgebied is ook het zogenaamde aanloopgebied naar het centrum. Deze is verouderd en heeft een onaantrekkelijke uitstraling, o.a. door slecht onderhoud en leegstand. Met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden in het gebied, zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarin is gediscussieerd over de huidige situatie en kansrijke ontwikkelingen. Dit vormde belangrijke input voor de visie ‘Oude dorp Oosterwolde’. De volgende stap is om samen met ondernemers uitvoering te geven aan deze visie. Dat is mogelijk door het vormgeven van een projectorganisatie (met een projectmanager) en door te werken aan de profilering van het aanloopgebied.

Projecttrekker: Gemeente Ooststellingwerf

Scroll naar top