Waterconservering Boschhoeve Nijeberkoop

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Boschhoeve gaat om een combinatie van waterconservering en piekberging door het aanbrengen van knijpstuwtjes (peilverhoging) en verondiepen van overmatig diepe watergangen om zo verdroging te bestrijden. Ook de capaciteit voor piekberging van water gaat fors vooruit door een regenwaterberging in combinatie met “swales” (brede ondiepe greppels die normaal droog staan maar bij piekneerslagen tijdelijk watervoerend zijn) en enkele honderden meters flauwe natuurvriendelijke oevers.

Projecttrekker: Wetterskip Fryslân

Projectduwer: Gemeente Weststellingwerf

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top