Water voor natuur en Landbouw (Oldelamer)

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Tussen Wolvega en de Tjonger ligt het plangebied Oldelamer/Nijelamer. In dit gebied zijn een aantal extra kansen uitgewerkt om de waterhuishouding in het landelijke gebied te verbeteren voor zowel de natuur als de landbouw. Met deze maatregelen maken we Oldelamer robuuster en klimaatbestendiger. Dit doet Wetterskip Fryslân samen met Staatsbosbeheer, landeigenaren en gemeente Weststellingwerf. De natuur- en watermaatregelen Oldelamer/Nijelamer” worden in 2022/2023 uitgevoerd in het natuurgebied Brandemeer, verspreid in het landbouwgebied en deels ook op de grens van landbouw en natuur.

Projecttrekker: Wetterskip Fryslân

Projectduwer: Gemeente Weststellingwerf

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top