Versterken zelfredzaamheid dorpen (DOM’s)

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

De mienskip is krachtig in de vele kleine kernen. Door de ontgroening en dubbele vergrijzing, staat het mienskipsgevoel onder druk, ook in de nu nog sterk verbonden gemeenschappen. Om de kleine kernen levendig en vitaal te houden, is de betrokkenheid van de mienskip essentieel. De methodiek Dorp Ontwikkelings Maatschappij (DOM), die in Noordoost Fryslân beproefd is, wordt ingezet om de mienskip te ondersteunen bij het ontwikkelen van leefbaarheidsinitiatieven. DOM staat voor toekomstbestendige dorpsontwikkeling: kwaliteit van de ruimtelijke en sociale omgeving is een stimulans voor de leefbaarheid. Hierbij werken ondernemende inwoners samen met de overheid.

We willen in de uitvoeringsperiode van de Regio Deal in minimaal tien dorpen verdeeld over de regio helpen bij het ontwikkelen van mienskipsinitiatieven door het opzetten van DOM’s. En dat dit navolging krijgt in andere dorpen. Kennisuitwisseling tussen de dorpen is hier een belangrijk onderdeel van. Dorpen kunnen daarbij elkaar opzoeken en versterken bij vergelijkbare vraagstukken.

Projecttrekker: Gemeente Heerenveen

Projectduwer: Provincie Fryslân

Scroll naar top