Uitvoeringsprogramma R & T Zuidoost Friesland

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Het is niet de vraag of het toerisme in Zuidoost Friesland gaat groeien, maar hoe het gaat groeien. Het project ‘Het gastvrije andere Friesland’ heeft als doel een slimme groei van toerisme te realiseren. Dit betekent dat we in Zuidoost Friesland een optimale balans willen ontwikkelen tussen toeris­tische druk en de draagkracht van de leefomgeving. Dit doen we, onder andere, aan de hand van een toeristische ontwikkelstrategie waarin de route naar die balans wordt uitgestippeld. De invloed van corona is nog niet goed in te schatten. Wel is de kans aannemelijk dat veel Nederlanders dit jaar en ook de komende jaren in eigen land op vakantie gaan. De verwachting is daarom dat we in Noord-Nederland veel meer regionaal moeten gaan spreiden om de druk en de draagkracht van de populaire bestemmingen duurzaam in balans te krijgen.

Dit project geeft bovendien een impuls aan de bestaande regionale samenwerking tussen organisaties en netwerken van ondernemers, toerisme en recreatie platforms, de provincie Fryslân en de vijf betrokken regiogemeenten. Het zal daarmee bijdragen aan de doorontwikkeling van de ontwikkellijnen en projecten uit het uitvoeringsprogramma Zuidoost Friesland (UP ZOF). Het project zal tevens een extra stimulans geven aan versterking van een professionele organisatie voor promotie en marketing van Zuidoost Friesland. Toeristische Regiomarketing Zuidoost Friesland (TRZF), vult de inzet van de provinciale organisatie Merk Fryslân aan. Het is op regionaal niveau de verbindende factor voor de lokaal actieve promotieplatforms, ondernemers en overheden. Verbinden, ontwikkelen en vermarkten, zijn de drie lijnen waarmee bestemming ‘Het gastvrije andere Friesland’ wordt doorontwikkeld.

Projecttrekker: Gemeente Ooststellingwerf

Scroll naar top