Uitvoeringsprogramma landschap en natuur

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Om het kenmerkende landschap en de landschapstypen van Zuidoost Friesland verder te versterken gaat de regio aan de slag met het opzetten van een uitvoeringsprogramma. De uitvoering is voornamelijk gericht op het aanleggen van nieuwe houtsingels. Onderhoud aan bestaande en nieuwe landschapselementen wordt vervolgens uitgevoerd door ELAN. Naast het feitelijke uitvoeringsprogramma wordt toegewerkt naar meer integraliteit met de thema’s energietransitie (energie landschap), biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en waterberging.

Projecttrekker: Gemeente Opsterland

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top