Samen doen geeft energie

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

De energietransitie vraagt de komende decennia om grote investeringen, zowel in en rond huis als in ons landschap. Dat gaat niet vanzelf; het vraagt aanpassingen van ons allemaal. Binnen de regio gebeurt al veel rondom de energietransitie. Hier wordt bij aangesloten. Partners inventariseren samen op welk vlak een regionale aanpak meerwaarde heeft en gaan daarmee aan de slag. Met dit project zetten we in op regionale samenwerking en samenwerking met de mienskip. Lokale initiatieven, zoals energiecoöperaties en collectieve besparingsinitiatieven, dragen bij aan de vitaliteit in de dorpskernen doordat inwoners en ondernemers samenwerken. Deze lokale samenwerking bevordert tevens het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie en draagt bij aan energiewinst in plaats van energie-armoede.

Projecttrekker: Gemeente Heerenveen

Projectduwer: Gemeente Smallingerland

Scroll naar top