Leer- en kenniscentrum bodem

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

In het leer- en kenniscentrum Bodem kunnen agrariërs, bedrijven, onderzoekers en studenten kennis  vergaren over de samenhang tussen ecosysteemdiensten van de bodem, organische stofgehalte, circulariteit van gebruik van stofstromen, adaptatie aan klimaatverandering en hiervan afgeleide verdienmodellen. Het centrum is regionaal ingebed met een (inter)nationale netwerk en uitstraling. Eind 2021 is het leer- en kenniscentrum operationeel met een onderzoekstuin, met faciliteiten zoals mesocosmossen en met proefvelden voor lang lopend onderzoek. Daarnaast zal het centrum functioneren als een belevenistuin, met o.a. een bodemspeurtocht, bodemproefjes en informatie over organische stof, bodems en ecosysteemdiensten. Via de website https://www.kenniscentrumbodem.nl kunnen agrariërs en ondernemers informatie vergaren en vragen stellen. Ook voor recreanten wordt het Kenniscentrum een interessante plek om te bezoeken.

Projecttrekker: Gemeente Ooststellingwerf

Projectduwer: Wetterskip Fryslân

Scroll naar top