Jubbega

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Samen met het dorp, ontwikkelt de gemeente Heerenveen een centrumvisie voor Jubbega. Doel, het vitaal houden van de kern. Van kleine aanpassingen in de openbare ruimte, tot transformatie van functies. Zodanig, dat een aantrekkelijk leef-, werk- en woonklimaat gegarandeerd blijft. Vanuit verschillende kanten (o.a. bewoners, ondernemers etc.) zijn verschillende ideeën aangedragen. Dit alles wordt getrechterd tot een visie van waaruit we aan de slag gaan met elkaar. Met deze aanpak wordt voorkomen dat het dorp op termijn leegloopt en haar voorzieningen (vitaliteit) verliest.

Met het vitaliseren van de kern Jubbega wordt ook de kwaliteit van de regio versterkt, beter gepositioneerd en uitgedragen. Met de ingreep in het centrum is het streven om het dorp aantrekkelijk te houden voor mensen van binnen en buiten de regio om te wonen

en/of te verblijven. Daarbij wordt niet enkel naar het hier én nu gekeken, maar ook naar het effect op toekomstige generaties. Bij het vitaliseren van de kern is duurzaamheid van belang, denk daarbij aan verduurzamen van de gebouwde en ongebouwde omgeving, maar ook de transformatie van verharding naar groen (klimaatadaptatie). Als gevolg hiervan ontstaat een vergroende omgeving waarin het prettig wonen, werken en verblijven is.

Projecttrekker: Gemeente Heerenveen

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top