Geweldig Gorredijk

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Het is goed wonen en werken in Gorredijk en dat moet zo blijven. Gorredijk is het grootste dorp van de gemeente Opsterland met bijna 7.400 inwoners. Het is één van de zestien regionale centra in Fryslân, met een belangrijke verzorgende functie voor de omliggende regio. De bevolkingsopbouw in Gorredijk en de samenstelling van het woningbestand, is afwijkend van de rest van Opsterland en vertoont gelijkenis met de grotere kernen in de regio. Ook hier spelen toenemende vergrijzing en ontgroening een belangrijke rol. Toerisme, detailhandel en MKB zijn belangrijke onderdelen in de samenleving van Gorredijk. We streven naar behoud en versterking van deze onderdelen van de lokale economie. De sociaal maatschappelijk problematiek behoeft extra (beleids)interventies.

Om in te spelen op bovenstaande ontwikkelingen, voert de gemeente Opsterland een dorpsdialoog met de inwoners van Gorredijk, waarin samen de kaders worden bepaald voor een Gorredijk dat ook in de toekomst een fijne plek is om te wonen, verblijven en ondernemen. In ontwikkeling is een integrale programmatische aanpak waarbij de gemeente in gesprek gaat met eenieder over de rol die zij hierbij willen en kunnen spelen. De dorpsdialoog sluit goed aan bij het vervolgproces van de MFA De Skâns, waarbij het dorp een alternatief plan ontwikkelt onder het motto “het dorp is aan zet”.

Projecttrekker: Gemeente Opsterland

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top