Gebiedsontwikkeling Koningsdiep

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

In de gebiedsontwikkeling Koningsdiep wordt 500 ha nieuwe natuur (Natuurnetwerk Nederland) rondom de beek Alddjip (Koningsdiep) gerealiseerd, waarbij het water van de beek meer ruimte wordt gegeven. Dit resulteert in meer biodiversiteit en een klimaatbestendig beekdal waarbij de recreatieve routestructuur wordt verbeterd en vormen van natuurinclusieve landbouw worden ontwikkeld. De volgende vier onderdelen worden binnen dit project uitgevoerd:

  • Inrichting van 17 ha natuur in het beekdal bij Oude Bosch;
  • Aanleg van faunapassage Bakkefeansterfeart – nieuw brongebied sluit aan op oude meanderende beek;
  • Verbetering van het recreatief fietspadennetwerk in- en rondom beekdal;
  • Ontwikkeling van proefpilot Natuurinclusieve landbouw in beekdal – voorbereiding nieuwe ”beekdalpakketten” aansluitend op agrarisch- en natuurbeheerpakketten in samenwerking met ELAN, onderwijs en lokale grondeigenaren.

Projecttrekker: Provincie Fryslân

Projectduwer: Gemeente Opsterland

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top