Gebiedsontwikkeling Âlde Feanen

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

De gebiedsontwikkeling Alde Feanen zorgt voor een evenwichtige balans tussen natuur, landbouw, water, recreatie en toerisme. In en rondom het Natura 2000-gebied de Alde Feanen worden daarvoor de nodige fysieke maatregelen getroffen die zorgen voor een veerkrachtig landschap, zoals de aanpak van de waterhuishouding en de inrichting van natuurnetwerk Nederland. In nauw overleg met de streek verbeteren we hiermee de kwaliteit van een uniek landschap. In het natuurgebied is ook behoefte aan verbeterde recreatieve beleving voor land- en waterrecreatie. Daarom is het plan om een vaarroute voor kleine recreatievaart, een zwemstrand en vissteiger te ontwikkelen.

Projecttrekker: Provincie Fryslân

Projectduwer: Gemeente Smallingerland

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top