Duurzaam toepassen openbare verlichting: natural glowing

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

In de regio bestaat de wens om de openbare verlichting in het buitengebied te verduurzamen. In de afgelopen decennia groeide in Nederland de totale lichtuitstoot met gemiddeld 4% per jaar. De variëteit aan vormen, kleuren (groen/wit/maanlicht) en toepassingen van licht neemt drastisch toe. Al dat licht kost veel energie en is niet altijd en overal gewenst. Zo heeft kunstlicht in de nacht een verstorende werking op planten, dieren en mensen. Daarom moeten we de kernwaarde donkerte weer centraal stellen door natuurlijk, spaarzaam en duurzaam te verlichten.

Met het behouden en versterken van het landelijke en groene karakter van de gemeenten draagt dit project bij aan een verbeterde kwaliteit van de openbare ruimte. Met het toepassen van slimme technieken en reflectie wordt lichthinder en lichtvervuiling voor mens en dier tegen gegaan en zijn sterren in de avond weer zichtbaar. Daarnaast voorkomt dit project onnodig energieverbruik door energiezuinige lichtbronnen toe te passen.

Projecttrekker: Gemeente Heerenveen

Scroll naar top