Dorpskern Akkrum/Tjerkebleek

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Samen met het dorp ontwikkelt de gemeente Heerenveen een centrumvisie voor Akkrum. Doel, het vitaal houden van de kern. Van aanpassingen in de openbare ruimte, stimuleren van het ondernemersklimaat en waterrecreatie, tot transformatie van functies. Zodanig, dat een aantrekkelijk leef-, werk- en woonklimaat gegarandeerd blijft. Vanuit verschillende kanten (o.a. bewoners, ondernemers etc.) zijn verschillende ideeën aangedragen en al uitgewerkt. Dit alles wordt getrechterd tot een visie van waaruit we aan de slag gaan met elkaar. Met deze aanpak wordt voorkomen dat het dorp op termijn leegloopt en haar voorzieningen (vitaliteit) verliest.

Tsjerkebleek is het gebied rondom de kerk in het hart van Akkrum en maakt als Quick win project onderdeel uit van de centrumvisie. Voor dit gebied en de aanloopstraten is door een werkgroep vanuit het dorp een plan gemaakt, met ondersteuning van een deskundige. De werkgroep bestaat uit omwonenden, ondernemers, vertegenwoordigers van de kerk en Plaatselijk Belang. De werkgroep zorgt voor draagvlak in het dorp voor het ontwerp. De Quick win richt zich op het opknappen van het belangrijkste gedeelte van het centrum, rondom de kerk, de Tsjerkebleek. Het opknappen van dit deel is een eerste stap en een impuls voor het opknappen van hele centrum van Akkrum.

Projecttrekker: Gemeente Heerenveen

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top