Bestemming Wolvega

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Met ruim 13.000 inwoners is Wolvega de grootste kern van de gemeente Weststellingwerf en wonen bijna de helft van alle inwoners van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega. Wolvega is hiermee geen stad, maar heeft wel andere vraagstukken dan de omliggende dorpen. We zien in Wolvega dat de sociale samenhang, die in de dorpen als van nature aanwezig lijkt, veel minder is. Hierdoor zien we bijvoorbeeld dat er weinig inwonersinitiatieven van de grond komen en is er geen vorm van inwoners vertegenwoordiging in Wolvega. Daarnaast zien we dat de inzet op het gebied van Wmo, jeugd en participatie, bovengemiddeld is in Wolvega.

Als gemeente willen we de sociale structuren in Wolvega versterken, zodat het dorp ook in de toekomst een prettige plek is om te wonen. Dit doen we met het programma ‘Bestemming Wolvega’, waarbij we in een participatietraject met inwoners verkennen over welke ideeën en wensen zij hebben. Met het versterken van de sociale structuren en de participatiecultuur wil de gemeente meer betrokkenheid creëren van inwoners bij de ontwikkeling van Wolvega, waardoor deze beter aansluit op de behoefte van de inwoners. Het is doel is om Wolvega, samen met haar inwoners, te ontwikkelen tot een dorp met een verhaal, met een aantrekkelijk winkelcentrum en een steviger sociale samenhang, met een basis voor de inwoners die moeite hebben om zelfstandig mee te doen aan de samenleving, een dorp dat bruist.

Projecttrekker: Gemeente Weststellingwerf

Scroll naar top