Aandachtsgebieden Noordwolde en Oosterwolde

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Het project Aandachtsgebieden is in 2009 door provinciale staten geïnitieerd om in veertien jaar tijd de sociaaleconomische positie en de fysieke leefomgeving te verbeteren van inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf (in Oosterwolde en Haulerwijk) en Weststellingwerf (in Noordwolde) in zijn algemeenheid en die van mensen in een achterstandssituatie in het bijzonder.

Voor het project Aandachtsgebieden zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Een integrale aanpak van fysieke- en sociale achterstanden met nadruk op economische ontwikkeling is vereist;
  • De aanpak moet van onderop gebeuren en uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met bewoners en bewoners moeten hierin verantwoordelijkheid krijgen;
  • Inzet van langdurige projecten, waarbij de bundeling van verschillende projecten binnen een dorp of wijk belangrijk is.

Projecttrekker: Provincie Fryslân

Projectduwers: gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top