Samenwerken aan een gezonde arbeidsmarkt in de zorg Zuidoost Friesland.

Door de vergrijzing en ontgroening kunnen veel vacatures niet meer worden ingevuld. Dit geldt voor vele sectoren zoals de techniek en het onderwijs. En als we kijken naar de zorg, dan lukt het niet meer om dit probleem alleen vanuit de zorg op te lossen. Het vraagt een bredere blik, meer integraliteit en dus een gezamenlijke aanpak.

Net als in de rest van Nederland ervaren we ook in Zuidoost Friesland urgentie om samen, vanuit verschillende branches op zoek te gaan naar concrete oplossingen voor het personeelstekort in de zorg. Enerzijds is er een tekort aan mensen die werkzaam zijn in de zorg, anderzijds staan er mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt.
De werkgroep Werkgelegenheid in de zorg (WiZ) van het project Zorgeconomie, onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland, ‘trekt’ aan dit vraagstuk. Samen met een selecte groep mensen uit welzijn, zorg, onderwijs en arbeidsparticipatie gaan we tijdens de startbijeenkomst op 21 juni in gesprek over een gezonde arbeidsmarkt in de zorg. Op zoek naar concrete oplossingen en kansen die regionale samenwerking ons kan brengen. We zullen uitkomsten en vervolgstappen uiteraard delen!

Scroll naar top