Regiofonds: stimuleren en ondersteunen initiatieven

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds.

3e aanvraagperiode

Van 12 september tot en met 6 oktober 2022 wordt het Regiofonds voor de derde keer opengesteld. Er is voor deze 3e ronde 250.000 euro beschikbaar. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. In de Regiodeal is in totaal 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Er volgt in 2023 nog één openstellingsronde.

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingediend via www.fryslan.frl/regiofonds. Dit kan tot en met 6 oktober 2022.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Regiofonds, gelden een aantal criteria:

  • het initiatief heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal;
  • het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente overstijgend karakter;
  • het initiatief draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland;
  • het initiatief is innovatief en/of experimenteel.
  • Het initiatief is realistisch en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop.
  • De aanvraag dient plaats te vinden door een stichting, vereniging, 5 individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-onderneming of start-up.

Regiofonds
De gemeente Heerenveen is namens de regio Zuidoost-Friesland trekker van het Regiofonds. De uitvoering van het fonds verloopt via de provincie Fryslân, zodat kan worden aangesloten bij de werkwijze van het Iepen Mienskipfûns.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van subsidie uit het Regiofonds? Dan kunt u contact opnemen met het regiokantoor van Streekwurk Zuidoost-Fryslân via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00. De projectadviseur van Streekwurk bekijkt of uw idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag. 

Toegekende aanvragen uit eerdere rondes
Al een flink aantal initiatieven zijn mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Regiofonds. Hieronder staan een aantal projecten uitgelicht.

Stroomopwaarts
In het project Stroomopwaarts slaan musea in Zuidoost Friesland de handen ineen. Nieske Ketelaar, directeur van museum Drachten: “Zuid Oost Friesland is een unieke regio met een heel eigen historie en aantrekkingskracht die het verdient om beter ontdekt te worden. We nemen de mensen op verschillende manieren mee naar het gebied. Op een bijzondere wijze laten we zien hoe er toen, nu en straks gewerkt werd en kan worden aan vitale dorpen en sterke economische kernen in een veerkrachtig landschap.”

1 Miljoen Mini Missies (1MMM)
1 Miljoen Mini Missies is een project van stichting Vier. “Het idee achter 1Miljoen Mini Missies is simpel. Ik, alleen, kan niet de hele wereld veranderen. Maar samen met mensen in mijn dorp, wijk of buurt kan ik wel mijn-hele-kleine-stukje- aarde mooier, socialer en duurzamer maken. Wanneer we allemaal met mini missies onze-eigen-plek-op- de-planeet mooier maken, wordt toch de hele wereld mooi!” zegt Gretha Oost, een van de bedenkers van het project.

Cultuurfestival Zuidoost Friesland
Het cultuurfestival Zuidoost-Friesland wordt een cultureel dans en musical festival voor kinderen en Jongeren in de zuidoosthoek van Friesland, waarbij het niet alleen gaat om uitvoerende kunst door amateurs en professionals maar ook kunst educatie, participatie en om professionals en amateurs met elkaar te verbinden. Een cultureel spektakel voor de hele regio.

De kookpot als spiegel van onze cultuur
Van wieg tot graf, tradities zijn als spiegel van onze kookpot. Zoekend naar het verhaal achter onze multiculturele eetgewoonten. Dit gepresenteerd in een congres, een culinaire ontmoetingsplaats voor voedsel minnend Ooststellingwerf. Het doel is verbinding en het in beeld brengen van: tradities en gebruiken in de plaats waar we wonen -gebruiken van wieg tot graf, van voorjaar tot winter en van zaaien tot oogsten.

Op weg naar Bloeizone Zuidoost Friesland
Nu bloeizone Bakkeveen als een succes wordt ervaren zijn er meerdere dorpen in de regio zuidoost Friesland die ook graag een bloeizone willen worden. De gemeente Opsterland heeft de intentie dorpen te ondersteunen om bloeizone te worden en de vrijwilligers van bloeizone krijgen regelmatig verzoeken van dorpen in de regio zuidoost Friesland om hulp bij het ontwikkelen van bloeizones. Zij kunnen bij hen ervaren wat er in Bakkeveen gerealiseerd is en ze kunnen gebruik maken van het netwerk. Bloeizone wordt zoveel mogelijk gerund door vrijwilligers.

Projecttrekker: Gemeente Heerenveen

Projectduwer: Gemeente Opsterland

Foto: Hans Jellema, www.oranjewoudfestival.nl/pers

Scroll naar top