Regiofonds: stimuleren en ondersteunen initiatieven

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Dit regiofonds is bedoeld ter financiële ondersteuning van mienskipsinitiatieven voor de leefbaarheid. Zoals het creëren van ontmoetingsplekken of bijvoorbeeld het opzetten van dorps- energiecoöperaties. Het regiofonds heeft een vernieuwende werkwijze ter stimulering van de regionale verbinding en samenwerking, waarbij de mienskip grote invloed heeft de verdeling van de budgetten binnen de kaders van de Regio Deal.

De mienskip kan nieuwe initiatieven aandragen die gericht zijn op ontmoeting en samenwerking, met een vraag om financiële ondersteuning van minimaal 30.000 en maximaal 50.000 euro mogelijk te maken. Het project stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, samenwerking en leefbaarheid in de regio. Het regiofonds is extra naast het lopende Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân en dorpenfondsen van de gemeenten.

Projecttrekker: Gemeente Heerenveen

Projectduwer: Gemeente Opsterland

Scroll naar top