Integrale gebiedsaanpak Oostelijke poort
Friese Meren

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Deze gebiedsontwikkeling stimuleert economische groei door landgebonden recreatie in de Friese Wouden en waterrecreatie op de Friese Meren op een alternatieve en duurzame wijze aan elkaar te verbinden. Daarnaast houdt dit project zich bezig met het versterken van de Friese watersportstructuur door een sterkere verbinding met Noordoost Friesland en Groningen. Ook het creëren van een veiliger situatie door de scheiding tussen de Beroeps- en recreatievaart draagt hieraan bij. Tegelijkertijd stimuleert dit project duurzaam vrachtvervoer over het water om CO2 te reduceren. Met fysieke ingrepen in het landschap, wordt de recreatieve basisstructuur versterkt in combinatie met het oppakken van wateropgaven (boezemuitbreiding, oever- en kadeonderhoud). Dit alles zijn de hoofdingrediënten waarmee de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM) het gebied tussen Grou en Drachten aantrekkelijk en leefbaar houdt en maakt voor inwoners, bezoekers en natuur in dit gebied. De Regio Deal maakt hier een versnelling op mogelijk.

Projecttrekker: Gemeente Smallingerland

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top