Fietspont verbindingen Drachten – Oudega – De Veenhoop

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

De integrale gebiedsaanpak Oostelijke poort Friese Meren versterkt de relatie tussen Drachten (Friese Wouden) en De Friese Meren zowel ecologisch, landschappelijk als recreatief. Dit vergroot de kansen voor leefbaarheid en werkgelegenheid, zowel op het land als over water. Onderdeel van deze aanpak is het verbeteren van de fietsverbinding bij Drachten richting Oudega en de Veenhoop. Een nieuw duurzaam en bemenst fietspontje vanaf Gaastereiland maakt de oversteek richting Opeinde/Oudega mogelijk. Vanuit Drachten ontstaat zo de mogelijkheid voor een korte en langere fietstocht via de bestaande pontverbinding bij De Veenhoop (Ie-Sicht). De populaire pontjesroute wordt daarmee uitgebreid. Hiervoor zijn twee duurzame fietsveerponten en een nieuw pad van ca. 3 km nodig, waarbij de bestaande pont bij de Veenhoop wordt vervangen door een duurzame elektrische pont. Bij uitstek een manier om de beleving van het water te versterken en inwoners en bezoekers in beweging te krijgen

Projecttrekker: Gemeente Smallingerland

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top