Regio’s

Op verschillende plekken in het buitengebied van Ooststellingwerf zijn vorige week de eerste bodemprofielen gestoken voor het Leer- en Kenniscentrum Bodem. Onderzoekers en studenten van het Biosintrum en Van Hall Larenstein gebruiken deze bodemprofielen voor onderzoek naar bodemgezondheid. Het steken van de eerste bodemprofielen is een belangrijk moment voor het Leer- en Kenniscentrum Bodem. Deze …

Eerste bodemprofielen voor Leer- en Kenniscentrum Bodem Lees verder »

‘Fan ùs, troch ùs en foar ùs’ Het college van Burgemeester en wethouders heeft de centrumvisie Jubbega vastgesteld. Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag en Ondernemersvereniging HNI hebben samen met de gemeente en bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers een plan gemaakt voor het centrum. Zo blijft Jubbega een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten en te …

Centrumvisie Jubbega vastgesteld Lees verder »

Voor het versterken en toekomstbestendig maken en houden van het winkelgebied Oosterwolde stelt het college voor om € 100.000,- van de rijksbijdrage voor de Regio Deal in te zetten voor het winkelgebied Oosterwolde. Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben sinds het begin van dit jaar de Bedrijveninvesteringszone Centrum Oosterwolde (BIZ). Iedere ondernemer en vastgoedeigenaar draagt zo bij …

€ 100.000,- uit Regio Deal voor winkelgebied Oosterwolde Lees verder »

De uitvoering van de Regio Deal Zuidoost Friesland komt goed op stoom. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die vandaag is verstuurd aan het Rijk. De uitvoering van de 25 projecten voor vitale kernen en veerkrachtig landschap door de regiopartners is gestart. Dat gebeurt zoals afgesproken: door de mienskip bij projecten te betrekken. Ook heeft …

Regio Deal Zuidoost Friesland met 25 projecten in uitvoering Lees verder »

Op 28 april 2021 heeft de regio een digitaal regiofestival georganiseerd om de bestuurders en collega’s te informeren over de Regio Deal Zuidoost Friesland. Het festival is geopend met een tafelgesprek over de Regionale Brede Welvaart tussen Ingrid van de Vegte (directeur Sociaal Planbureau), Marc Hameleers (manager regioportefeuille van het ministerie van LNV), en Ellen …

Digitaal regiofestival Lees verder »

In het beekdal van De Lende wordt 102 hectare grond ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Op 15 juni stelden Gedeputeerde Staten van Fryslân het inrichtingsplan voor de gronden van een voormalig landbouwbedrijf onder Oldeholtpade, polder IJkenverlaat (bij De Hoeve) en polder Hoekstra en het naastgelegen gebied wat aan De Lende grenst vast. Het gaat om maatregelen …

Inrichting drie natuurgebieden in beekdal van De Lende Lees verder »

4 bewoners gaan aan de slag met hun dorp Het is er goed wonen en winkelen, maar het ontbreekt Gorredijk aan een aantrekkelijke smoel. Er is de komende jaren een flinke smak geld beschikbaar om, samen met de inwoners, van het dorp weer iets moois te maken. Hoe geweldig Gorredijk wordt Lees het volledige artikel …

Gorredijk kan wel een opkikker gebruiken Lees verder »

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf wil drie ton euro uit de Regiodeal Zuidoost Friesland inzetten voor een sluizenroute. De wandel- en fietsroute langs monumentale sluizen is onderdeel van het project Zuidelijke Poort, dat het gebied aantrekkelijker moet maken voor bezoekers. De fietsroute gaat bij de Scheenesluis en Driewegsluis bij Nijetrijne …

Weststellingwerf wil drie ton uit regiodeal inzetten voor sluizenroute Lees verder »

Met het plaatsen van een duiker in het bosgebied van Oranjewoud startte vrijdagmorgen 11 december het eerste project van Regio Deal Zuidoost Friesland. De duiker maakt het mogelijk om gebiedseigen water langer vast te houden. Dat is belangrijk voor het behoud van de laanbomen. Deze zijn van grote waarde voor de omgeving. Het project is …

Start eerste project Regio Deal Zuidoost Friesland Lees verder »

Sjoerd en Heleen

Sjoerd en Heleen maken kennis met de Regio Deal Zuidoost Friesland. Zij fietsen door Oranjewoud en Wolvega om te kijken welke maatregelen er genomen worden. Kijkt u mee? Dit filmpje is de eerste in een reeks waarin aan de hand van een aantal projecten de Regio Deal wordt uitgelegd. Samen werken de gemeenten in Zuidoost …

Filmpje #1: maak kennis met de Regio Deal Zuidoost Friesland Lees verder »

Scroll naar top