Actueel

Sjoerd en Heleen

Sjoerd en Heleen maken kennis met de Regio Deal Zuidoost Friesland. Zij fietsen door Oranjewoud en Wolvega om te kijken welke maatregelen er genomen worden. Kijkt u mee? Dit filmpje is de eerste in een reeks waarin aan de hand van een aantal projecten de Regio Deal wordt uitgelegd. Samen werken de gemeenten in Zuidoost …

Filmpje #1: maak kennis met de Regio Deal Zuidoost Friesland Lees verder »

JUBBEGA PRAAT VERDER OVER VERBETERING CENTRUM Het centrum van Jubbega kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Daar zijn inwoners, ondernemers en de gemeente Heerenveen het over eens. Samen bouwen ze stap voor stap toe naar een concreet plan. Water en de dorpsgeschiedenis gaan hierin een belangrijke rol spelen. Keuzes maken Ideeën over hoe het nu verder …

SA: Water en beleving staan centraal Lees verder »

Net als in voorgaande jaren hebben heel veel Friezen een foto ingezonden voor de Fryske Scheurkalender 2021. De inzendingen laten zien dat er ondanks veel narigheid dit jaar toch ook hele mooie momenten zijn geweest. Burgemeester Ellen van Selm van Opsterland neemt de eerste Scheurkalender in ontvangst uit naam van de Regiodeal. De overhandiging is …

De eerste fryske scheurkalender is voor de regio zuidoost-friesland Lees verder »

Tekst Jose Hulsing – De Zuidoosthoek sloot een deal met het rijk waardoor er de komende jaren 30 miljoen euro beschikbaar is voor ‘vitale dorpen’ en een ‘veerkrachtig landschap’. Over een regio met een herontdekt gedeeld verleden. Een deal met ‘Het Wilde Oosten’: streek met veerkracht, vitale dorpen en een landschappelijke samenhang Wie de ware …

Leeuwarder Courant: Een deal met ‘Het Wilde Oosten’ Lees verder »

Koning Willem-Alexander bracht samen met Koningin Máxima een bezoek aan 3 in de regio Zuidoost Friesland. Duurzaamheid, landbouw en taal en cultuur stond hierbij centraal. Het Koninklijk Paar bezocht initiatieven van ondernemers en bewoners die de leefbaarheid in de regio vergroten. Ze lieten zich door ‘grutske’ Friezen op boeiende wijze informeren over de Regio Deal …

Koning en Koningin bezoeken regio Zuidoost Friesland Lees verder »

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf en Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân zijn opgetogen dat de ministerraad vandaag de regio Zuidoost Friesland heeft gekozen als één van de regio’s waarmee zij een Regio Deal wil sluiten. Het Rijk draagt € 15 miljoen bij aan de leefbaarheid in Zuidoost Friesland. ‘We hebben als regio …

€ 15 miljoen voor Regio Deal Zuidoost Friesland Lees verder »

Het Rijk wil Regio Deals sluiten om in regio’s de brede welvaart te versterken. De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen een voorstel ingediend voor een ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’. De ambitie: een leefbare regio met vitale kernen in een veerkrachtig landschap. …

Zuidoost Friesland vraagt € 25 miljoen voor Regio Deal Lees verder »

Scroll naar top