Actueel

Wat betekenen de dubbele vergrijzing en ontgroening voor onze regio? Hoe kunnen Positieve Gezondheid en technologie in de zorg bijdragen aan een verbetering van het welzijn van onze inwoners? Hoe stimuleren we de brede welvaart? Vanuit het Regio Deal project zorgeconomie worden drie expertmeetings georganiseerd. Op 17 mei 2021 was de eerste meeting die zich …

Expertmeeting Zorgeconomie | Positieve gezondheid en Bloeizone Lees verder »

In Zuidoost Friesland gaat het relatief goed op sociale aspecten van brede welvaart. In vergelijking met landelijk heeft de regio gunstige uitkomsten op welzijn, tevredenheid met het leven, sociale samenhang en veiligheid. Dit blijkt uit de analyse van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) van cijfers uit de CBS-monitor brede welvaart. Brede welvaart gaat over de kwaliteit van …

Brede welvaart Zuidoost Friesland: hoge score op sociaal, lager op economisch Lees verder »

4 bewoners gaan aan de slag met hun dorp Het is er goed wonen en winkelen, maar het ontbreekt Gorredijk aan een aantrekkelijke smoel. Er is de komende jaren een flinke smak geld beschikbaar om, samen met de inwoners, van het dorp weer iets moois te maken. Hoe geweldig Gorredijk wordt Lees het volledige artikel …

Gorredijk kan wel een opkikker gebruiken Lees verder »

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf wil drie ton euro uit de Regiodeal Zuidoost Friesland inzetten voor een sluizenroute. De wandel- en fietsroute langs monumentale sluizen is onderdeel van het project Zuidelijke Poort, dat het gebied aantrekkelijker moet maken voor bezoekers. De fietsroute gaat bij de Scheenesluis en Driewegsluis bij Nijetrijne …

Weststellingwerf wil drie ton uit regiodeal inzetten voor sluizenroute Lees verder »

Met het plaatsen van een duiker in het bosgebied van Oranjewoud startte vrijdagmorgen 11 december het eerste project van Regio Deal Zuidoost Friesland. De duiker maakt het mogelijk om gebiedseigen water langer vast te houden. Dat is belangrijk voor het behoud van de laanbomen. Deze zijn van grote waarde voor de omgeving. Het project is …

Start eerste project Regio Deal Zuidoost Friesland Lees verder »

Sjoerd en Heleen

Sjoerd en Heleen maken kennis met de Regio Deal Zuidoost Friesland. Zij fietsen door Oranjewoud en Wolvega om te kijken welke maatregelen er genomen worden. Kijkt u mee? Dit filmpje is de eerste in een reeks waarin aan de hand van een aantal projecten de Regio Deal wordt uitgelegd. Samen werken de gemeenten in Zuidoost …

Filmpje #1: maak kennis met de Regio Deal Zuidoost Friesland Lees verder »

JUBBEGA PRAAT VERDER OVER VERBETERING CENTRUM Het centrum van Jubbega kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Daar zijn inwoners, ondernemers en de gemeente Heerenveen het over eens. Samen bouwen ze stap voor stap toe naar een concreet plan. Water en de dorpsgeschiedenis gaan hierin een belangrijke rol spelen. Keuzes maken Ideeën over hoe het nu verder …

SA: Water en beleving staan centraal Lees verder »

Net als in voorgaande jaren hebben heel veel Friezen een foto ingezonden voor de Fryske Scheurkalender 2021. De inzendingen laten zien dat er ondanks veel narigheid dit jaar toch ook hele mooie momenten zijn geweest. Burgemeester Ellen van Selm van Opsterland neemt de eerste Scheurkalender in ontvangst uit naam van de Regiodeal. De overhandiging is …

De eerste fryske scheurkalender is voor de regio zuidoost-friesland Lees verder »

Tekst Jose Hulsing – De Zuidoosthoek sloot een deal met het rijk waardoor er de komende jaren 30 miljoen euro beschikbaar is voor ‘vitale dorpen’ en een ‘veerkrachtig landschap’. Over een regio met een herontdekt gedeeld verleden. Een deal met ‘Het Wilde Oosten’: streek met veerkracht, vitale dorpen en een landschappelijke samenhang Wie de ware …

Leeuwarder Courant: Een deal met ‘Het Wilde Oosten’ Lees verder »

Koning Willem-Alexander bracht samen met Koningin Máxima een bezoek aan 3 in de regio Zuidoost Friesland. Duurzaamheid, landbouw en taal en cultuur stond hierbij centraal. Het Koninklijk Paar bezocht initiatieven van ondernemers en bewoners die de leefbaarheid in de regio vergroten. Ze lieten zich door ‘grutske’ Friezen op boeiende wijze informeren over de Regio Deal …

Koning en Koningin bezoeken regio Zuidoost Friesland Lees verder »

Scroll naar top