Regiodag 29 september

De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland

Regiodag 29 september 2022

Bij deze nodigen we je van harte uit om aanwezig te zijn bij de Regiodag 2022.
Hieronder vind je het programma en de mogelijkheid

om je aan te melden voor de verschillende programma onderdelen.

Wij zien je graag op 29 september 2022!

Locatie: De Rustende Jager, Hoofdweg 162, Oldeholtpade

Programma

Middagprogramma (alleen voor medewerkers partnerorganisaties)

15.00 uur           
Opening door voorzitter Regiobestuur

15.10 uur
Lezing Bert Looper over ‘de identiteit van Zuidoost Friesland’

15.30 uur           
Themasessies Veerkrachtig Landschap en Vitale kernen

16.30 uur           
Borrel en projectenmarkt

Avondprogramma

17.00 uur                   
Inloop met projectenmarkt en een lichte maaltijd

18.00 uur          
Welkom door voorzitter Regio Deal met een uitleg over de Regio Deal en regionale samenwerking.

18.10 uur                  
Excursie naar project Beekdal/ De Linde. Deelnemers kunnen kiezen tussen een fiets- of
wandeltocht. Projectleider Egbert Smit vertelt ter plaatse over het project.  

20.00 uur                   
Lezing van René Cuperus over ‘Afgehaakt Nederland’. René Cuperus is één van de auteurs van ‘de Atlas van afgehaakt Nederland’. In deze Atlas wordt aan de hand van regionale verschillen tussen bijvoorbeeld stemgedrag, opleiding en gezondheid, de kloof in beeld gebracht tussen wat ze noemen buitenstaanders en gevestigden. Tijdens de lezing zal René Cuperus vanuit dit onderzoek de kansen voor de regio Zuidoost Friesland bespreken.

Aanmelden

De lengte van de fietstocht is ca. 10 km. Er zijn ter plaatse fietsen beschikbaar. Bij de wandeltocht wordt voor vervoer gezorgd naar het begin van het project, waar je in een groep langs De Linde zult wandelen.

Neem voor meer informatie contact op via: info@regiodealzuidoostfriesland.nl


Scroll naar top