Evaluatie en monitoring

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Proeftuin Fries Sociaal Planbureau regionale monitor brede welvaart

Zuidoost Friesland wordt een proeftuin voor de regionale monitoring van de Brede Welvaart met het Fries Sociaal Planbureau als kennismakelaar. Bij de reflectie op de regionale ontwikkeling en beleid dient de Monitor Brede Welvaart, ontwikkeld door het CBS als hulpmiddel. Het Fries Sociaal Planbureau zorgt voor de vertaalslag naar deze regio. Het is een meerjarige en iteratieve aanpak. Ieder jaar zal naast de basisanalyse een verdiepend onderzoek plaatsvinden met een thematische focus aansluitend bij de doelen van de Regio Deal. Het resultaat is een jaarlijkse Brede Welvaart Scan voor Zuidoost Friesland.

Projecttrekker: Fries Sociaal Planbureau

Download:

Scroll naar top