Maand: juli 2021

‘Fan ùs, troch ùs en foar ùs’ Het college van Burgemeester en wethouders heeft de centrumvisie Jubbega vastgesteld. Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag en Ondernemersvereniging HNI hebben samen met de gemeente en bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers een plan gemaakt voor het centrum. Zo blijft Jubbega een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten en te …

Centrumvisie Jubbega vastgesteld Lees verder »

Voor het versterken en toekomstbestendig maken en houden van het winkelgebied Oosterwolde stelt het college voor om € 100.000,- van de rijksbijdrage voor de Regio Deal in te zetten voor het winkelgebied Oosterwolde. Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben sinds het begin van dit jaar de Bedrijveninvesteringszone Centrum Oosterwolde (BIZ). Iedere ondernemer en vastgoedeigenaar draagt zo bij …

€ 100.000,- uit Regio Deal voor winkelgebied Oosterwolde Lees verder »

De uitvoering van de Regio Deal Zuidoost Friesland komt goed op stoom. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die vandaag is verstuurd aan het Rijk. De uitvoering van de 25 projecten voor vitale kernen en veerkrachtig landschap door de regiopartners is gestart. Dat gebeurt zoals afgesproken: door de mienskip bij projecten te betrekken. Ook heeft …

Regio Deal Zuidoost Friesland met 25 projecten in uitvoering Lees verder »

Op 28 april 2021 heeft de regio een digitaal regiofestival georganiseerd om de bestuurders en collega’s te informeren over de Regio Deal Zuidoost Friesland. Het festival is geopend met een tafelgesprek over de Regionale Brede Welvaart tussen Ingrid van de Vegte (directeur Sociaal Planbureau), Marc Hameleers (manager regioportefeuille van het ministerie van LNV), en Ellen …

Digitaal regiofestival Lees verder »

Scroll naar top