Het Rijk wil Regio Deals sluiten om in regio’s de brede welvaart te versterken. De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen een voorstel ingediend voor een ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’. De ambitie: een leefbare regio met vitale kernen in een veerkrachtig landschap. …

Zuidoost Friesland vraagt € 25 miljoen voor Regio Deal Lees verder »